Deepspot Challenge – Pierwsze polskie zawody freedivingowe w najgłębszym basenie świata. – Deepspot
Blog

Deepspot Challenge – Pierwsze polskie zawody freedivingowe w najgłębszym basenie świata.

Uwielbiamy nurkować i od lat wytrwale promujemy nurkowanie. Edukujemy w kwestii bezpieczeństwa i technik nurkowania, z ogromną przyjemnością zarażając naszą pasją kolejnych nurków. Stworzyliśmy maksymalnie nowoczesny obiekt, z którego jesteśmy naprawdę dumni – Deepspot to najgłębszy, wielostrefowy symulator warunków nurkowych na świecie. Czas pójść krok dalej! Przed nami pierwsze polskie zawody freedivingowe! Deepspot Challenge to wyzwanie, z którym możesz się zmierzyć! Sprawdź szczegóły i dołącz do nas.

Freediving – dla kogo zawody w Deepspot? 

Warunkiem przystąpienia do zawodów jest ukończenie 18 r.ż., wpłata wpisowego i akceptacja regulaminu zawodów. Ponadto, w dniu zawodów, zawodnik musi przedstawić zaświadczenie medyczne potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania nurkowania na zatrzymanym oddechu (zaświadczenie nie może być starsze niż 12 miesięcy!). 

Dwie grupy startowe – sprawdź, w której możesz być

W Deepspot Challenge mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają warunki określone dla jednej z grup startowych: profi lub non-profi.

Aby zostać zakwalifikowanym do grupy profi, której uczestnicy w ramach zawodów będą wykonywać nurkowanie na głębokość 44 metrów, należy przedstawić jeden z dokumentów: 

 • certyfikat freedivingowy SSI Level 3 (lub równoważny z innej organizacji)
 • dowód udziału w zawodach głębokościowych AIDA lub CMAS (zakończony udanym nurkowaniem na głębokość co najmniej 45 metrów)
 • potwierdzenie wykonania bezpiecznego nurkowania na 45 metrów w Deepspot (w obecności instruktora Deepspot, w okresie poprzedzającym zawody). 

Aby zostać zakwalifikowanym do grupy non-profi, której uczestnicy w ramach zawodów będą wykonywać nurkowanie na głębokość 20 metrów, należy przedstawić jeden z dokumentów:

 • certyfikat freedivingowy SSI Level 1 (lub równoważny z innej organizacji)
 • dowód udziału w zawodach głębokościowych AIDA lub CMAS (zakończony udanym nurkowaniem na głębokość co najmniej 20 metrów)
 • potwierdzenie wykonania bezpiecznego nurkowania na 20 metrów w Deepspot (w obecności instruktora Deepspot, w okresie poprzedzającym zawody).

Deepspot Challenge – opis konkurencji i najważniejsze zasady

Podczas pierwszych zawodów freedivingowych w Polsce Twoim zadaniem będzie zanurkowanie na zadaną głębokość (grupa profi – na 44 metry głębokości, grupa  non-profi na 20 metrów głębokości), zabranie odpowiedniej plakietki, a następnie wynurzenie się na głębokość około 2 metrów i pozostanie w specjalnie oznaczonej strefie (Static Zone), w której będziesz kontynuować nurkowanie w formie podwodnej statyki, starając się osiągnąć jak najdłuższy czas nurkowania.

Najważniejsze zasady:

 • zanurzasz się i wynurzasz w dowolny sposób
 • czas próby / zanurzenia mierzony jest od Official Top do momentu wynurzenia jakiejkolwiek części ciała
 • do strefy Static Zone musisz dotrzeć w ciągu maksymalnie 3 minut (grupa profi) lub 2 minut (grupa non-profi) od startu
 • w Static Zone musisz trzymać się przynajmniej jedną ręką liny i pozostawać w całkowitym zanurzeniu
 • wynurzenie jakiejkolwiek części ciała uznaje się za zakończenie Twojej próby.

Punkty i punkty karne

Jak będzie przebiegała klasyfikacja? O kolejności na podium zdecydują punkty, przyznawane za konkretne elementy próby. Za co i ile punktów możesz zgromadzić? 1 punkt otrzymasz za każdy metr głębokości – potwierdzeniem osiągnięcia głębokości dedykowanej dla danej grupy startowej (44 metry lub 20 metrów) jest dostarczenie plakietki, bądź wskazanie przez Oficjalny Komputer Zawodów osiągniętej przez zawodnika głębokości (wyłącznie w przypadku, gdy nie dostarczysz plakietki). 0,2 punktu otrzymasz na każdą sekundę pozostawania w bezdechu, czyli np. nurkowanie na zatrzymanym oddechu trwające 4 minuty da Ci 48 punktów. 

Od sumy punktów uzyskanych za osiągniętą głębokość i czas nurkowania – mogą zostać odjęte punkty karne. Za co możesz je otrzymać? Zawodnicy grup profi i non-profi mogą otrzymać: 2 punkty karne za niedostarczenie plakietki oraz odpowiednio 2 punkty karne (grupa profi) lub 4 punkty karne (grupa non-profi) za każdy metr różnicy pomiędzy głębokością zadaną, a głębokością osiągniętą. Wystartowanie po Official Top grozi utratą aż 5 punktów karnych za każde rozpoczęte 5 sekund opóźnienia.

O kolejności w klasyfikacji zawodniczej decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku osiągnięcia przez dwóch zawodników tej samej sumy punktów – wyżej sklasyfikowany zostaje ten, który zgromadził mniej punktów karnych. Jeśli zawodnicy w ramach danej grupy osiągną identyczną ilość punktów i punktów karnych – zajmą miejsce ex aequo. Do finału wchodzi po 6 zawodniczek i 6 zawodników w obydwu grupach startowych. . 

Dyskwalifikacje – za co grozi?

Jak w każdych zawodach, tak i w Deepspot Challenge – możesz zostać zdyskwalifikowany. W jakich sytuacjach? Dyskwalifikacja grozi Ci przede wszystkim za: start po upływie 30 sekund od Official Top 6, nie dotarcie do Static Zone w odpowiednim czasie (do 3 minut dla grupy profi i do 2 minut dla grupy non-profi) oraz niedopełnienie (niewykonanie lub błędne wykonanie) procedury powierzchniowej po wynurzeniu. Blackout (utrata przytomności) oraz objawy lung squeeze (krwioplucie, trudności z oddychaniem, obniżona saturacja itp.) odnotowane po występie w eliminacjach również oznaczają dyskwalifikację i uniemożliwiają ewentualne wzięcie udziału w finale zawodów.

Obowiązkowy sprzęt

Tutaj sprawa jest prosta! Twoim obowiązkiem jest założenie na rękę Oficjalnego Komputera Zawodów oraz używanie smyczy. Ponadto możesz mieć: płetwy podwójne lub monopłetwy, maskę lub specjalistyczne okulary, zacisk na nos, a także własny zegarek ze stoperem. Nie możesz używać pianki, posiadać żadnego dodatkowego obciążenia lub sprzętu dodającego pływalności (ten dozwolony jest wyłącznie przed nurkowaniem). 

Zawody freedivingowe pod nadzorem profesjonalnych sędziów

Pierwsze polskie zawody freedivingowe przygotowaliśmy z najwyższą starannością. Zadbaliśmy o maksymalny komfort zawodników oraz pełną transparentność kwalifikacji i klasyfikacji zawodników. Nad przebiegiem Deepspot Challenge będzie czuwać profesjonalna komisja sędziowska, w której skład wejdzie minimum trzech sędziów posiadających kwalifikacje sędziego AIDA International 2.

Jesteś gotowy podjąć nasze nurkowe wyzwanie? Spełniasz warunki uczestnika zawodów w Deepspot? Czekamy na Twoje zgłoszenie! 

Zamknij