Kurs Open Water Diver - jak zrobić OWD i co daje?
Blogdla początkującychSCUBA diving

Kurs Open Water Diver – jak go zrobić i co daje?

Chcesz zyskać swobodę nurkowania? Zrób kurs OWD! To podstawowy stopień nurkowy, dzięki któremu będziesz mógł bezpiecznie nurkować w dowolnym miejscu świata! 

Przygoda z nurkowaniem zaczyna się od pierwszego zanurzenia. To najczęściej wystarczy, by złapać nurkowego bakcyla. Nurkowanie może być rewelacyjnym hobby, ale również pasjonującym sportem, w ramach którego będziesz rozwijać swoje umiejętności i zdobywać kolejne specjalizacje. Chcesz nurkować bezpiecznie? Zrób kurs OWD! To podstawowy kurs nurkowania, który otworzy Ci drzwi do kolejnych stopni wtajemniczenia! Co to jest kurs OWD i kto może uzyskać certyfikat OWD? Jakie kursy i specjalizacje można realizować w kolejnych krokach nurkowej kariery? 

Kurs Open Water Diver – co to jest?

Nurkowie, którym zależy na rozwoju i niezależności, mogą brać udział w kursach i szkoleniach. Podstawowym rodzajem kursów dla nurków są te, które umożliwiają zdobycie kolejnych stopni nurkowych. To kursy przeprowadzane przez profesjonalne szkoły i instytucje podlegające międzynarodowym organizacjom nurkowym oraz działające w oparciu o standardy przez te organizacje wyznaczone.

Kurs Open Water Diver (w skrócie: kurs OWD) to podstawowy kurs nurkowy, pozwalający na osiągnięcie pierwszego stopnia nurkowego. Celem kursu jest wyposażenie nurka w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, dzięki którym będzie mógł bezpiecznie nurkować na dowolnych obiektach i wodach, zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

OWD – podstawowy kurs nurkowania

OWD kurs to podstawowe szkolenie dla nurka, którego ukończenie z pozytywnym wynikiem oznacza przyznanie nurkowi certyfikatu potwierdzającego jego umiejętności na poziomie pierwszego stopnia nurkowego.

Kursy OWD na pierwszy stopień nurkowy są realizowane między innymi w ramach kilku międzynarodowych organizacji nurkowych, przede wszystkim:

 • PADI (Professional Association of Diving Instructors) – największa na świecie organizacja nurkowa, standardy nurkowe opracowane i wyznaczane przez PADI są całościowo lub częściowo przyjmowane przez pozostałe organizacje; kursy OWD pozwalają na uzyskanie stopnia PADI OWD;
 • SSI (Scuba Schools International) – międzynarodowa organizacja specjalizująca się w wysokiej jakości szkoleniach dla nurków i instruktorów nurkowania, certyfikaty nurkowe wydawane przez SSI są uznawane na całym świecie; kursy OWD pozwalają na uzyskanie stopnia SSI OWD;
 • CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) – organizacją afiliowaną CMAS jest m.in. Polski Związek Płetwonurkowania; kursy OWD pozwalają na uzyskanie stopnia P1;
 • SDI (Scuba Diving International) – organizacja siostrzana do TDI (Technical Diving International), specjalizująca się w szkoleniu nurków rekreacyjnych (TDI szkoli nurków technicznych); kursy OWD pozwalają na uzyskanie stopnia SDI OWD.

Certyfikaty OWD uzyskane w ramach jednej z powyższych organizacji (lub organizacji afiliowanych) są równoważne i wzajemnie honorowane.  

Kwalifikacja do kursu nurkowania OWD

Aby móc wziąć udział w kursie OWD, należy spełnić następujące warunki: 

 • minimalny wiek kursanta: 15 lat (wybrane szkoły i organizacje oferują możliwość odbycia szkolenia dzieciom od 10 lub od 12 roku życia),
 • umiejętność pływania (dowolnym stylem lub bezstylowo) pozwalająca na przepłynięcie 200 metrów bez płetw lub 300 metrów z płetwami,
 • umiejętność leżenia na wodzie przez minimum 10 minut (podczas leżenia na wodzie dozwolone jest ruszanie rękami i nogami), 
 • dobra kondycja fizyczna,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania. 

Przebieg i czas trwania kursu

Przebieg i czas trwania kursu mogą się nieco różnić w zależności od konkretnej szkoły lub organizacji przeprowadzającej szkolenie. Kursy OWD są prowadzone w różnych trybach do wyboru:  weekendowo (dwudniowe, intensywne szkolenie), wieczorowo (zajęcia odbywające się w wyznaczone dni, w konkretnych, najczęściej popołudniowych lub wieczornych godzinach) lub w ramach obozu nurkowego. 

Standardowo każdy kurs na pierwszy stopień nurkowy odbywa się w trzech etapach: zajęcia teoretyczne (stacjonarne lub online, zakończone egzaminem z wiedzy teoretycznej), zajęcia w basenie / wodach ograniczonych oraz zajęcia na wodach otwartych. Maksymalna głębokość nurkowania podczas szkolenia wynosi 18 metrów. W większości przypadków czas trwania kursy mieści się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin łącznie. 

Uprawnienia po kursie OWD

Certyfikat OWD poświadczający zdobycie pierwszego stopnia nurkowego umożliwia nurkowanie na wszystkich wodach otwartych: do 18 metrów głębokości, z partnerem, ale bez instruktora. Ponadto nurek posiadający pierwszy stopień nurkowy może rozwijać swoje umiejętności na wybranych kursach specjalistycznych oraz w odpowiednim czasie przystąpić do kursu zaawansowanego (AOWD), pozwalającego na zdobycie drugiego stopni nurkowego. 

Cena kursu OWD

Cena kursu OWD może być różna w zależności od danej szkoły, miejsca odbywania ćwiczeń praktycznych oraz formy kursu (weekendowy, wieczorowy, ciągły). W większości przypadków koszt uzyskania certyfikatu OWD mieści się w przedziale cenowym od 1500 do 2500 zł. Wydanie certyfikatu może być wliczone w cenę kursu lub dodatkowo płatne (najczęściej w granicach 100 – 200 zł). 

Co po kursie OWD – ścieżki rozwoju nurka

Kolejnym krokiem w rozwoju nurka, który ukończył z powodzeniem kurs OWD, może być kurs AOWD (Advanced Open Water Diver) pozwalający na osiągnięcie drugiego stopnia nurkowego. Nurek w ramach kursu pogłębia wiedzę teoretyczną i zdobywa dodatkowe umiejętności, w tym umiejętności specjalistyczne z zakresu: nurkowania głębokiego, nurkowania nocnego i w ograniczonej widoczności oraz nawigacji. Licencja AOWD uprawnia nurka do nurkowania do głębokości 30 metrów (z partnerem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach) oraz nurkowania z partnerem o niższych kwalifikacjach (wyłącznie w zakresie uprawnień partnera). 

Nurek posiadający certyfikat OWD może również wziąć udział w wybranych kursach specjalistycznych. To kursy zaprojektowane z myślą o poprawianiu i rozwijaniu konkretnych umiejętności oraz zdobywaniu nowych kwalifikacji. Kursy Specialty Diver (na przykładzie kursów realizowanych przez organizację SSI) dla nurków z certyfikatem OWD to m.in.: nurkowanie głębokie (Deep Diving), nurkowanie nocne i w ograniczonej widoczności (Night & Limited Visibility Diving), nawigacja (Navigation Diving), nurkowanie wrakowe (Wreck Diving), nurkowanie z łodzi (Boat Diving) czy nurkowanie podlodowe (Ice Diving). 

Jak przygotować się do kursu Open Water Diver?

Nurek przed przystąpieniem do kursu Open Water Diver może odbyć dowolne kursy i szkolenia specjalistyczne i przygotowawcze, w tym kursy certyfikowane, np.: SSI Scuba Diver, Indoor Diver SSI, Referral Diver SSI oraz Junior Open Water Diver (JOWD).

Certyfikaty SSI Scuba Diver, SSI Indoor Diver oraz SSI Referral Diver to również sposób na skrócenie kursu OWD i przyspieszenie uzyskania certyfikatu OWD. 

 • SSI Scuba Diver – certyfikat SSI Scuba Diver uprawnia do nurkowania do głębokości 12 metrów z instruktorem na wodach otwartych, uzyskanie tego certyfikatu jest równoznaczne z ukończeniem blisko połowy kursu OWD;
 • SSI Indoor Diver – certyfikat SSI Indoor Diver uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów z partnerem w basenach (np. w Deepspot), posiadanie tego certyfikatu oznacza, że podczas kursu na OWD konieczne będzie wyłącznie wykazanie swoich umiejętności na wodach otwartych podczas dwóch nurkowań szkoleniowych (część teoretyczna i część basenowa są zaliczane z kursu Indoor Diver);
 • SSI Referral Diver – certyfikat SSI Referral Diver uprawnia do nurkowania do głębokości 5 metrów w wodach basenopodobnych (również w Deepspot); posiadanie tego certyfikatu oznacza, że podczas kursu na OWD konieczne będzie wyłącznie wykazanie swoich umiejętności na wodach otwartych podczas czterech nurkowań szkoleniowych (część teoretyczna i część basenowa są zaliczane z kursu Indoor Diver);

Do kursu Junior Open Water Diver mogą przystąpić dzieci od 10 roku życia. Licencja JOWD uprawnia dziecko do nurkowania do 12 metrów głębokości, w parze z pełnoletnim opiekunem, który posiadaj licencję nurkową. W momencie osiągnięcia przez dziecko 15 roku życia – licencja JOWD może zostać wymieniona na licencję OWD, bez żadnych dodatkowych kursów i egzaminów. 

W Deepspot organizujemy profesjonalne kursy Deepspot Scuba, czyli szkolenia z nurkowania ze sprzętem SCUBA. Odbycia kursu i pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia do nurkowania z partnerem w wodach zamkniętych (takich jak Deepspot) do głębokości 18 metrów. Ukończenie programu Deepspot Scuba nurek uzyskuje certyfikat Indoor Diver SSI i/lub Referral Diver SSI. 

Zamknij