Nurkowanie bez barier dla osób z niepełnosprawnościami – Deepspot
SCUBA diving

Nurkowanie bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

Woda jest doskonałym środowiskiem do uprawiania aktywności fizycznej nie tylko przez osoby pełnosprawne, ale również przez osoby z różnego rodzaju ograniczeniami w zakresie narządów ruchu. Wszystko dzięki sile wyporu, zdefiniowanej przez greckiego matematyka, Archimedesa: na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana do góry równa ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało. Woda odciąża nasze ciało, sprawia, że podczas pływania i nurkowania w zdecydowanie mniejszym stopniu obciążamy układ kostny z kręgosłupem, niż podczas jakichkolwiek innych aktywności. Wychodząc z założenia, że mniej sprawne ciało nie musi nas ograniczać w czerpaniu przyjemności i radości z życia – nurkowanie bez barier może być doskonałą propozycją dla osób niepełnosprawnych, które chcą przeżyć przygodę pod wodą! 

Prawo Archimedesa i pływalność nurka w praktyce

Prawo Archimedesa dotyczące siły wyporu działa na każde ciało zanurzone w dowolnej cieczy, a ewentualne zmiany siły wyporu dla konkretnego ciała są rezultatem różnic w gęstości cieczy. Tę zasadę możemy z łatwością zaobserwować zanurzając się w słodkiej i słonej wodzie – słona woda jest gęstsza, a zatem siła wyporu jest większa. Mówiąc o pływalności nurka i mierząc pływalność ludzkiego ciała najłatwiej jest brać pod uwagę tzw. gęstość względną – to wielkość, która wyraża gęstość ciała w stosunku do czystej wody.

Przyjmuje się, że czysta woda ma gęstość względną równą 1.0 – ciała i substancje o gęstości właściwej mniejszej od 1.0 pływają po powierzchni, a ciała i substancje o gęstości właściwej większej od 1.0 toną. O gęstości względnej ludzkiego ciała decyduje procentowy udział w masie różnych tkanek, ale w większości przypadków gęstość względna ciała człowieka oscyluje wokół wartości 1.0, co pozwala nam unosić się na wodzie, ale również komfortowo, z uczuciem odciążenia się w niej zanurzać. 

Osoby niepełnosprawne i nurkowanie – kto i jak może nurkować? 

Woda i przebywanie pod wodą działa kojąco i wyciszająco, sprzyja relaksacji i umożliwia podejmowanie aktywności osobom w różnym wieku i różnymi ograniczeniami, również ograniczeniami wynikającymi z różnych rodzajów niepełnosprawności. Nurkowanie jest możliwe w przypadku większości osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, paraliżami i niedowładami kończy dolnych i górnych. Nurkować mogą również osoby niewidome i niedowidzące oraz niedosłyszące, niesłyszące i głuchonieme. 

Zasady bezpieczeństwa, przeciwwskazania

Należy pamiętać, że nurkujące osoby niepełnosprawne muszą bezwzględnie przestrzegać tych samych zasad bezpieczeństwa, co nurkowie pełnosprawni. Zanim więc zdecydujemy się na pierwsze zanurzenie – konieczne jest skontrolowanie swojego stanu zdrowia pod kątem schorzeń, które mogą stanowić przeciwwskazanie do tej formy aktywności. Są to m.in. aktywne infekcje układu oddechowego, choroby uszu i zatok, różnego rodzaju choroby przewlekłe górnych dróg oddechowych, choroby układu krążenia, krwi i serca czy problemy z ciśnieniem oraz zaburzenia psychiczne. Dodatkowo osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą być dopuszczone do nurkowania wyłącznie wówczas, gdy w pełni rozumieją polecenia wydawane przez instruktorów oraz bezdyskusyjnie się im podporządkowują (podobna zasad dotyczy dzieci, które najczęściej nurkują dopiero od 10 r.ż.)

Bezpieczne nurkowanie z asystą

W przypadku osób niepełnosprawnych – nurkowanie wymaga odpowiedzialnej asysty. O ile w przypadku osób niewidzących i niesłyszących z reguły wystarcza jeden, odpowiednio przeszkolony instruktor, o tyle osoby niepełnosprawne ruchowo, cierpiące na niedowłady kończyn czy poruszające się na wózkach inwalidzkich – mogą wymagać wsparcia więcej niż jednego instruktora. W zależności od stopnia niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć 2 lub nawet 3 partnerów, którzy zadbają kompleksowo o bezpieczeństwo i samopoczucie nurka. 

Nurkowanie jako forma rehabilitacji

Nurkowanie jest aktywnością, która może być częścią rehabilitacji – zarówno fizycznej jak i związanej ze zdrowiem psychicznym. Trenerzy nurkowania jednogłośnie podkreślają, że pod wodą wszyscy jesteśmy równi, a wszelkie różnice w sprawności zostają znacząco zniwelowane. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą poczuć się lekkie jak piórko, system komunikacji pod wodą opiera się na gestach, co z kolei nie stanowi żadnej przeszkody dla osób niesłyszących. To świetny sposób na przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne, szukanie nowych możliwości realizowania się i podejmowania nowych wyzwań, a także poszerzanie grona znajomych o pasjonatów tego wyjątkowego sportu. Ponadto każde udane nurkowanie umożliwia wzmacnianie, budowanie lub odbudowywanie poczucia własnej wartości. 

Niepełnosprawni nurkowie nie są sami! 

Zarówno na świecie, jak i w Polsce działają różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, które zrzeszają i skutecznie promują nurkowanie osób niepełnosprawnych. Jedną z najstarszych organizacji tego typu jest HSA (Handicapped Scuba Association), czyli Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych. To organizacją „non profit”, założona w celu umożliwienia osobom o różnych rodzajach niepełno­spraw­ności zdobywania stopni nurkowych i nur­ko­wania rekreacyjnego.

Zamknij