sledujte nás facebook instagram twitter youtube

Politika důvěrnosti

POLITIKA DŮVĚRNOSTI DEEPSPOT
1. Provozovatelem stránek WWW.DEEPSPOT.COM, SKLEP.DEEPSPOT.COM, CS.DEEPSPOT.COM („stránky“) je společnost Aerotunel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. se sídlem ve Varšavě, Al. Solidarności 75/ 26, Polsko, 00-090 Varšava, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. Hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku s č. KRS 0000421047, IČO 146127693, DIČ 525-253-35-08.
2. Stránky získávají informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
a. Dobrovolným vyplňováním informací ve formulářích.
b. Nahráváním souborů cookies (tzv. „sušenky“) na koncových zařízeních.
c. Shromažďováním přihlášení k serveru www.
3. Informace ve formulářích.
3.1. Stránky shromažďují informace poskytnuté uživatelem dobrovolně, včetně jeho osobních údajů.
3.2. Stránky mohou navíc zaznamenat informace o parametrech připojení (označení času, IP adresy).
3.3. Správcem osobních údajů uživatele je společnost AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Polsku, Varšava, 00-090, Al. Solidarności 75/26, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, s číslem KRS 0000587608, DIČ: 5252533508, e-mail: [email protected](„Deepspot“).
3.4. Údaje poskytnuté ve formuláři mohou být poskytovány subjektům, které Deepspot zapojí do poskytování služeb nebo prodeje výrobků; to se týká zejména předávání informací o uživateli subjektům, jež jsou provozovateli internetových domén, stránek, jež obsluhují platby, nebo také jiným subjektům, se kterými Deepspot v této oblasti spolupracuje. Osobní údaje nejsou poskytovány jiným třetím stranám bez souhlasu uživatele.
3.5. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovávány za účelem, jenž vyplývá z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem splnění servisního požadavku, obchodního kontaktu, případně objednávky výrobku nebo služby, které Deepspot nabízí. V závislosti na cíli předání osobních údajů mohou být tyto osobní údaje zpracovávány za účelem realizace smlouvy nebo na základě samostatně vyjádřeného souhlasu zákazníka – v rozsahu a pro účely, které z takového souhlasu vyplývají, nebo pro účely, které vyplývají z právně opodstatněných záležitostí realizovaných správcem, zejména marketingu a služeb, které Deepspot poskytuje, včetně profilování osobních údajů pro výše uvedené potřeby.
3.6. Zákazník má právo požádat Deepspot o přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování a také právo na přenášení osobních údajů a podání námitky k dozorovému orgánu. Zákazník má také právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů a také právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů (bez vlivu na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním).

3.7. Osobní údaje budou uchovávány v Deepspot:
i. v případě předání osobních údajů za účely, které souvisí s objednáním výrobku nebo služby – po dobu realizace smlouvy a po této době – po dobu vyžadovanou zákonnými předpisy;
ii. v případě zpracování osobních údajů pro opodstatněné účely správce nebo na základě souhlasu poskytnutého uživatelem – do doby obdržení námitky nebo odvolání souhlasu uživatele;
iii. v případě uživatelů, kteří se registrovali na stránkách – po dobu používání stránek a 12 měsíců po posledním přihlášení na stránky.
3.8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, přičemž může být nezbytné za účelem realizace požadavků zaslaných uživatelem, zejména za účely uzavření nebo realizace smlouvy s Deepspot.
4. Informace o souborech cookies.
4.1. Stránky používají soubory cookies.
4.2. Soubory cookies (tzv. „koláčky“) jsou informačními daty, zejména textovými soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele stránek, a jsou určeny pro používání těchto internetových stránek. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a také jedinečné číslo.
4.3. Subjektem, který soubory cookies umísťuje na koncovém zařízení uživatele, a získává k nim přístup, je provozovatel internetových stránek.
4.4. Soubory cookies jsou používány pro následující účely:
a. tvorba statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé stránek tyto internetové stránky používají, což umožňuje zlepšení struktury a obsahu těchto stránek;
b. udržení relace uživatele stránek (po jeho přihlášení), díky níž nemusí uživatel internetových stránek při přechodu z jedné stránky na druhou znovu vyplňovat přihlašovací jméno a heslo;
c. určení profilu uživatele, aby mu byl v reklamních sítích, zejména v síti Google, zobrazen přizpůsobený obsah.
4.5. V rámci internetových stránek existují dva základní druhy souborů cookies: „relační“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relační“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele do doby jeho odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). „Trvalé“ cookies jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do doby jejich odstranění uživatelem.
4.6. Software pro prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje uchovávání souborů cookies v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé internetových stránek mají možnost změnit nastavení souborů cookies. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Je také možné nastavit automatické blokování souborů cookies. Podrobné informace, které se týkají této problematiky, obsahuje nápověda nebo dokumentace internetového prohlížeče.
4.7. Omezení používání souborů cookies mohou ovlivnit některé funkcionality, jež jsou na internetových stránkách dostupné.
5. Přihlašování k serveru.
5.1. Na informace o některém chování uživatelů se vztahuje přihlašování na serverové úrovni. Tyto údaje jsou používány výhradně za účelem správy internetových stránek a také za účelem zajištění co nejspolehlivější obsluhy poskytovaných hostingových služeb.
5.2. Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adres. Navíc mohou být zaznamenávány:
a. čas, kdy přišel dotaz,
b. čas odeslání odpovědi,
c. název uživatelovy stanice – identifikace je realizována protokolem HTTP,
d. informace o chybách, které nastaly během realizace transakcí HTTP,
e. URL adresa stránky, kterou navštívil uživatel dříve (refer link) – v případě, že byl vstup na internetové stránky realizován pomocí odkazu,
f. informace o internetovém prohlížeči uživatele,
g. informace o I adrese.
5.3. Výše uvedené údaje nejsou spojovány s konkrétními osobami, jež si prohlížejí internetové stránky.
5.4. Výše uvedené údaje jsou používány pouze za účelem správy serveru.
6. Zpřístupnění údajů.
6.1. Údaje jsou zpřístupňovány vnějším subjektům pouze v zákonem stanovených mezích, včetně potřeb, o kterých je řeč v odst. č. 3.4. této politiky důvěrnosti.
6.2. Provozovatel může mít povinnost poskytnout informace shromážděné internetovými stránkami orgánům na základě zákonných požadavků v rozsahu, který vyplývá z tohoto požadavku.
7. Správa souborů cookies.
7.1. Pokud si uživatel nepřeje dostávat soubory cookies, může si změnit nastavení internetového prohlížeče. Vypnutí obsluhy souborů cookies, jež jsou nezbytné pro ověřování, bezpečnost nebo zajištění preferencí uživatele, může znesnadnit a v krajních případech znemožnit používání internetových stránek.
7.2. Pro správu nastavení souborů cookies je nutné z níže uvedeného seznamu vybrat internetový prohlížeč / systém a postupovat podle pokynů:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry.

KOUPIT VOUCHERONLINE KNIHA
zavřít